Sunday, 6 October 2013

PIBG Sk Setiawangsa SBT

glitter logo maker - http://www.sparklee.comPIBG Sk Setiawangsa SBT

     Menyedari hakikat bahawa tuntutan pendidikan semakin kompleks, penglibatan ibu bapa dan guru secara langsung dalam program pendidikan perlulah digemblengkan secara terancang. Oleh itu, peranan PIBG amat penting dalam usaha merealisasikan kecemerlangan pendidikan yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah badan yang menjalankan usaha berterusan bagi menyokong kegiatan sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara berlandaskan kepada kaedah-kaedah dan Perlembagaan PIBG.

PIBG secara sedar dan rasa penuh tanggungjawab memainkan peranan yang berkesan dalam menjayakan pelaksanaan perancangan sekolah.

Misi

1. Mengembeleng idea dan tenaga antara sekolah dan ibu bapa untuk kebaikan
    sekolah.

2. Untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran
    dan maklumat pendidikan.

3. Untuk memberi peluang kepasa ibu bapa dan guru dalam sekolah berunding
    antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan.

4. Mendapat sokongan 100% dari PIBG dari segi kewangan, tenaga dan
    sokongan dalam menjalankan program-program yang melibatkan pelajar.

5. Untuk membolehkan ibu bapa dan guru berusaha menambah kewangan
    sekolah dan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran.

Visi

PIBG SK Setiawangsa seiring dan komited dengan pihak sekolah dalam menyediakan standard pembelajaran yang tinggi untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan dan seimbang bersesuaian dengan moto sekolah “sekolah terbilang tahun 2012”.


LogoWarna Biru = Kesepakatan dan kerjasama yang wujud antara warga PIBG SKS dengan pihak SK Setiawangsa dalam merealisaikan misi dan visi PIBG SKS.

Warna Oren = Sifat bersemangat dan komited terhadap kerja dan hidup serta mengamalkan budaya kecemerlangan dalam mengejar cita-cita yang diimpikan.

Makna tapak tangan = Bentuk tapak tangan membawa maksud peranan warga PIBG SKS dalam memberikan komitmen secara profesional dalam membantu pihak sekolah melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan.

Monday, 27 May 2013

March 24, 2012 MESYUARAT PIBG

MESYUARAT AGUNG PIBG SK SETIAWANGSA, K. LUMPUR
KALI KE-18

&

CERAMAH KEIBUBAPAAN

Tajuk : Kasih Sayang

Penceramah :
Al-Fadhil Sheikh Abdul Karim Omar Fatani Al-Makki

Imam dan Pegawai Hal Ehwal Islam,
Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor
masa : 8.00 pagi
Tarikh : 24 MAc 2012
Tempat : Dewan Sri Wangsa , SK Setiawangsa, Kuala Lumpur
AJK 2011

AJK PIBG 2012